Álláshirdetés a Baptista Szeretetszolgálatnál


ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Szakmai megvalósító – Felsőfokú végzettségű munkatárs munkakörre

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Jelen-Lét, program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért elnevezésű EFOP-1.5.1-17-2017-00001 számú program megvalósításához munkatársakat keres.

 

A program céljait és feladatait jelen hirdetés mellékletében található rövid leírás tartalmazza. A munkakörre jellemző fontosabb információk:

 

                              

                         Feladatai:

 

a létrehozott Jelenlét Pontok működtetésében, nyitva tartásában való közreműködés,

 

a Baktalórántházai járás területén szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi rendezvények szervezése,

 

a Baktalórántházai járás területén szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi rendezvények lebonyolítása,

 

közreműködés a Baktalórántházai járás településein a folyamatos szakmai jelenlét biztosításában, folyamatos kapcsolattartás a projekt célcsoportjának tagjaival,

 

a megvalósításra kerülő pilot program mentori feladatinak ellátása,

 

részvétel a szociális diagnózis kialakításában: adatfelvétel, adatgyűjtés, interjúk készítése, rögzítése

 

a szociális diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosításában való közreműködés,

 

a Baktalórántházai járás és az abban található szegregátumok folyamatos látogatása,

 

tájékoztatás és segítség nyújtása a hivatalos ügyek intézésében, valamint egyéb felmerülő problémák, gondok kapcsán,

 

közreműködés a projekt keretében megvalósuló adománygyűjtés és elosztás folyamatában,

 

együttműködés a projektmenedzserrel, a szakmai vezetővel és szakmai stáb valamennyi munkatársával,

 

a szakmai vezető munkájának segítése a projekt megvalósítása során,

 

részvétel az adatszolgáltatások előkészítésében, gyűjtésében, összegzésében,

 

részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, monitoring látogatásokon,

 

közreműködés a horizontális vállalások teljesítésében.

 

Felelőssége:

 

a projekt szakmai megvalósítása során a Támogatási szerződés és annak mellékletei, a szakmai terv, a Felhívás, a hatályos jogszabályok (kiemelten a 272/2014. sz. kormányrendelet), tájékoztatók, valamint a munkáltató belső szabályzatainak pontos betartása.

 

 

Elvárások:

· Felsőfokú végzettség,

· Magabiztos számítástechnikai felhasználói ismeretek (Microsoft Office, Excel, Power Point)

· Pontos, megbízható, önálló munkavégzés

· Jó kommunikációs képesség

Előnyt jelent:

· Felsőfokú szociális végzettség,

· Szakmai tapasztalat a program tevékenységével kapcsolatos területen, különösen a szociális,

gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások, vagy a közösségfejlesztés, területfejlesztés területén,

· EPTK rendszer pályázói felületének ismerete, gyakorlati használata

Amit kínálunk:

· Főállású munkaviszony

· Változatos, kihívásokkal teli munka

· Szakmai fejlődési lehetőség

· Fiatalos csapat, családias, pozitív légkör

· Szakmai tapasztalattól és teljesítménytől függő versenyképes fizetés

Munkavégzés helye:

Baktalórántházai járás, Magy és Rohod településeken működő Jelenlét Pontok bázisán

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal, és szakmai tapasztalat igazolásával, valamint a bruttó fizetési igény megjelölésével a ghyczy.gellert@orszik.hu e-mail címen. Tájékoztatás Ghyczy Gellért projektvezetőtől kérhető a 06-20-473-0486-os telefonszámon.

 

 

Tájékoztató

a Baptista Szeretetszolgálat által a Baktalórántházai járásban tervezett fejlesztő programról

A program a Baktalórántházai járás társadalmi, közösségi, szociális felemelkedését, fejlesztését szolgálja. Célunk, hogy a járásban élőkkel, helyi szakemberekkel, szolgáltatókkal összefogva segítsük a járás fejlődését, a közösségek erősödését, valamint a helyi erőforrások fejlesztését. Ebben a Szeretetszolgálat többek között kiterjedt hálózatát, segítő tevékenységét, munkatársai tudását és tapasztalatát is elérhetővé kívánja tenni. A program alapját a járásban tett látogatások és szakértőkkel, szolgáltatókkal, polgármesterekkel, valamint a helyi közösségek véleményformáló tagjaival folytatott konzultációk jelentik.

Tapasztalataink szerint térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek meggyengülése, a mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalom hiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. A Baptista Szeretetszolgálat által megvalósítani tervezett program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, hangsúlyozottan a helyi szereplőkkel való szoros együttműködés keretében, az alábbi tevékenységek révén:

1. Jelenlét Pontok működtetése két településen

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok munkatársai, a szakmai megvalósító stábot alkotók a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szerveznek és tartanak, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösségek kialakítása, megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Ezek pontos összetétele jelenleg még nem megadható, mivel arra majd csak a projekt első időszakának legfontosabb feladatát jelentő szociális diagnózis elkészülte után kerülhet sor. Vélelmezhető ugyanakkor, hogy szükség lesz majd adósságkezelési-, gyermeknevelési-, drogmegelőzési-, egészség megőrzési-, jogi-, pszichológiai tanácsadásra. Úgy tervezzük, hogy heti rendszerességgel szervezünk a helyiek számára a háztartáshoz, és a ház körüli munkákhoz hasznos tapasztalatokat, ismereteket biztosító barkácsolási és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek pedig kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pontokon összesen 3-3 (amennyiben erre lehetőség van, szociális) felsőfokú, és 2-3, összesen 5 középfokú munkatársat alkalmazunk majd, akik egyben – kiegészülve a szakmai vezetővel és szakmai asszisztenssel – a projekt megvalósító stábot is jelentik.

Fontos megjegyezni még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így munkatársaink nem csupán e két településen, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások munkaerő, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, valamint eszközeik is végesek. Ezen kívánunk változtatni, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást adó, inspiratív, motivációt fejlesztő, erősítő szakmai programok, másrészt a feladat ellátást segítő eszközök révén.

3. Pilot program

A járás helyzetét és problémáit figyelembe véve, a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkozatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás, vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, tapasztalati szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági- és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja elsődlegesen a járásban található szegregátumokban élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, valamint a Baptista Szeretetszolgálat valamennyi intézményének munkatársait.

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szakmai vezető munkakörre

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Jelen-Lét, program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért elnevezésű EFOP-1.5.1-17-2017-00001 számú program megvalósításához munkatársakat keres.

A program céljait és feladatait jelen hirdetés mellékletében található rövid leírás tartalmazza. A munkakörre jellemző fontosabb információk:

Feladatai: · részt vesz a Jelenlét Pontok kialakításában · irányítja a Jelenlét Pontok működését, · kapcsolatot tart a járás döntéshozóival, szakembereivel, civil szervezeteinek képviselőivel, · gondoskodik a projekthez szükséges kapcsolati háló kialakításáról, működtetéséről, · együttműködik a projekt módszertani támogatását végző szervezetek munkatársaival, · az EFOP 1.5.1-17 projekt keretében nyertes programok szakmai vezetőinek fórumán részt vesz és képviseli a projektet, · irányítja és ellenőrzi a szakmai stáb tevékenységét, · irányítja a járás településein a program keretében vállalt szakmai programok megvalósítását, · gondoskodik a projekt szakmai vállalásainak teljesítéséről, · gondoskodik a projekttel kapcsolatos szakmai jelentések, elkészítéséről, · gondoskodik a projekt keretében előírt és elvárt adminisztráció szakmai tartalmának teljesítéséről, · gondoskodik a szakmai projektdokumentumok megfelelő elhelyezéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, · a projekt megvalósításáról heti beszámolót készít a projektmenedzser számára, · gondoskodik a projekt kommunikációs feladatairól, ennek során ellátja a projekt és a Baptista Szeretetszolgálat képviseletét, · gondoskodik a projekttel kapcsolatos ellenőrzésekhez szükséges szakmai anyagok összeállításáról, · részt vesz a projektet érintő ellenőrzéseken, · közreműködik a horizontális vállalások teljesítésében és azok nyomon követésében. Felelőssége: · a projekt szakmai megvalósítása során a Támogatási szerződés és annak mellékletei, a szakmai terv, a Felhívás, a hatályos jogszabályok (kiemelten a 272/2014. sz. kormányrendelet), tájékoztatók, valamint a munkáltató belső szabályzatainak pontos betartása.

 

Elvárások:

· Felsőfokú szociális végzettség: szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező,

szociológus, szociális menedzser, szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok szak,

· Legalább 2 éves szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett tapasztalat,

· Magabiztos számítástechnikai felhasználói ismeretek (Microsoft Office, Excel, Power Point)

· Pontos, megbízható, önálló munkavégzés

· Jó kommunikációs képesség

· Előnyt jelent: közösségfejlesztési, területfejlesztési területen szerzett tapasztalat

· Előnyt jelent: EPTK rendszer pályázói felületének ismerete, gyakorlati használata

 

Amit kínálunk:

· Főállású munkaviszony

· Változatos, kihívásokkal teli munka

· Szakmai fejlődési lehetőség

· Fiatalos csapat, családias, pozitív légkör

· Szakmai tapasztalattól és teljesítménytől függő versenyképes fizetés

 

Munkavégzés helye:

Baktalórántházai járás

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal, és szakmai tapasztalat igazolásával, valamint a bruttó fizetési igény megjelölésével a ghyczy.gellert@orszik.hu e-mail címen. Tájékoztatás Ghyczy Gellért projektvezetőtől kérhető a 06-20-473-0486-os telefonszámon.

 

 

Tájékoztató

 

a Baptista Szeretetszolgálat által a Baktalórántházai járásban tervezett fejlesztő programról

A program a Baktalórántházai járás társadalmi, közösségi, szociális felemelkedését, fejlesztését szolgálja. Célunk, hogy a járásban élőkkel, helyi szakemberekkel, szolgáltatókkal összefogva segítsük a járás fejlődését, a közösségek erősödését, valamint a helyi erőforrások fejlesztését. Ebben a Szeretetszolgálat többek között kiterjedt hálózatát, segítő tevékenységét, munkatársai tudását és tapasztalatát is elérhetővé kívánja tenni. A program alapját a járásban tett látogatások és szakértőkkel, szolgáltatókkal, polgármesterekkel, valamint a helyi közösségek véleményformáló tagjaival folytatott konzultációk jelentik.

Tapasztalataink szerint térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek meggyengülése, a mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalom hiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. A Baptista Szeretetszolgálat által megvalósítani tervezett program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, hangsúlyozottan a helyi szereplőkkel való szoros együttműködés keretében, az alábbi tevékenységek révén:

1. Jelenlét Pontok működtetése két településen

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok munkatársai, a szakmai megvalósító stábot alkotók a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szerveznek és tartanak, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösségek kialakítása, megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Ezek pontos összetétele jelenleg még nem megadható, mivel arra majd csak a projekt első időszakának legfontosabb feladatát jelentő szociális diagnózis elkészülte után kerülhet sor. Vélelmezhető ugyanakkor, hogy szükség lesz majd adósságkezelési-, gyermeknevelési-, drogmegelőzési-, egészség megőrzési-, jogi-, pszichológiai tanácsadásra. Úgy tervezzük, hogy heti rendszerességgel szervezünk a helyiek számára a háztartáshoz, és a ház körüli munkákhoz hasznos tapasztalatokat, ismereteket biztosító barkácsolási és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek pedig kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pontokon összesen 3-3 (amennyiben erre lehetőség van, szociális) felsőfokú, és 2-3, összesen 5 középfokú munkatársat alkalmazunk majd, akik egyben – kiegészülve a szakmai vezetővel és szakmai asszisztenssel – a projekt megvalósító stábot is jelentik.

Fontos megjegyezni még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így munkatársaink nem csupán e két településen, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások munkaerő, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, valamint eszközeik is végesek. Ezen kívánunk változtatni, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást adó, inspiratív, motivációt fejlesztő, erősítő szakmai programok, másrészt a feladat ellátást segítő eszközök révén.

3. Pilot program

A járás helyzetét és problémáit figyelembe véve, a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkozatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás, vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, tapasztalati szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági- és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja elsődlegesen a járásban található szegregátumokban élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, valamint a Baptista Szeretetszolgálat valamennyi intézményének munkatársait.

 

 

 

 

 

 

 

Top