EFOP-1.3.5-16-2016-00439


„Összetartó közösségünk az erőnk” Közösségfejlesztő program Gyarmaton

 

 

A kedvezményezett neve: Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.5-16-2016-00439.

A projekt címe: „Összetartó közösségünk az erőnk” Közösségfejlesztő program Gyarmaton    

A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft. 

A támogatás mértéke: 100 % A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ fenti megnevezésű 3 éves projektje 2017 júniusában kezdődött el és 2020 júniusáig tart. A megvalósítás helyszíne Gyarmat, a támogatás összege 25 millió forint. A szervezet a programokkal közvetetten valamennyi gyarmati lakost, közvetlenül elsősorban a 14-35 év közöttieket és a 60 éven felülieket célozza meg. A program célja – a helyi igényekre reflektálva – a helyi kisközösségek létrehozása, a már létező kisközösségek szervező erejének fejlesztése, valamint a programjaik bővítése a társadalmi integráció területein. Fontos szempont az önkéntesség népszerűsítése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése és a generációk közötti együttműködés javítása is.

 

A projekt tervezett kezdete: 2017.06.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.01.

 

A projekt általános bemutatása:  A program első napján megalakítottuk a Gyarmati Helyi Közösségi Támogató Csoportot, amely a települési közösségfejlesztésben érdekelt szervezetek vezetőiből áll, havonta ülésezik. Az esélyegyenlőségi szempontok számbavétele valamennyi ülés kiemelt témája. A projektesemények kapcsán a következő módon történt meg a célcsoport bevonása, toborzása Gyarmat településen: meghívó plakát készült a családi napokra és az önkéntes napokra, amely elektronikusan a www.migyarmatiak.hu felületen jelent meg, valamint a településen is kiplakátolásra került több forgalmasabb pontra, továbbá a településen megvalósított projekt által létrehozott facebook oldalon is megjelennek a hírek között a tervezett események, a klubokra történő toborzás a településen az aktív közösségi tagok személyes megkeresése által indult, majd a facebook csoporton belüli információ átadással, továbbá az alkalmakkor egyeztetésre kerül a következő projekt-esemény időpontja is. Valamennyi projekt eseményen kihirdetésre kerül személyesen is a következő negyedév valamennyi eseménye.

 

A klubok alkalmával különböző témakörökben igyekszünk a résztvevők tudását előadásokon (meghívott előadók) és a csoportbeszélgetéseken fejleszteni. Valamennyi klub rendszeres időközönként ülésezik, minimum 25 fővel. A programok nyitottak, így a közvetlen célcsoporton túl a település egyéb lakosai is látogathatják. Több „Családi nap” kerül megszervezésre, amely arra kínál kitűnő lehetőséget, hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidőtöltés hasznosságával, illetve a közösségi kohéziós szint növelésére. Egész napos program által válik lehetővé, hogy korosztálytól függetlenül a családok minden tagja kikapcsolódási, élményszerzési, és a generációkat összekapcsoló és átívelő kapcsolatépítési lehetőséget találjon. Az önkéntesség, mint témakör különös hangsúlyt kap a családi napokon. A klub-foglalkozások feladata és már jól látható eredménye is, hogy a közösségi kohézió erősödött, a generációk közötti szakadék mérséklődött Gyarmaton. Átlagosan 25 fővel működnek a klubok, ahol a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról fejtik ki a véleményüket és a szervező, illetve lebonyolító egyezteti és moderálja a különböző élethelyzetekből fakadó, eltérő véleményeket. A különböző generációk együttműködése a családi napokon, az önkéntes napokon is látható. A helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében, a családi napokon valósul meg. Ugyanakkor a tevékenységcsoport az Önkéntes napok programjába is minden esetben beépítésre kerül. A település életében mérhető változások indultak el a közösségek megerősödése, a családok és a szomszédság kapcsolatrendszerének fejlődésében. A generációk közötti értékközvetítés és az önkéntesség eszméjének megerősítése kiemelt feladata a programunknak.

Kapcsolatfelvétel: 

Dr. Heidl Beáta, projektmenedzser, Tábita Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője, e-mail: heidl.beata@reszik.hu.

 

Hírek, projekt aktualitások:

http://www.migyarmatiak.hu/

Top