EFOP-1.3.7-17-2017-00109


Társadalmi együttélés javítása Koroncó településen

 

 

A kedvezményezett neve: A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciumban

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.7-17-2017-00109.

A projekt címe: „Összetartó közösségünk az erőnk” Közösségfejlesztő program Gyarmaton    

A szerződött támogatás összege: 48.485.754.- Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 % A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a szemléletformálás, és a társadalmi érzékenyítés Koroncó településen, továbbá a társadalmi együttélés javítása a különböző hátrányos helyzetű csoportok harmonikus együttélésének támogatása. Vállalt feladat a Magyarországi Baptista Egyház és a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése, a Magyarországi Baptista Egyház közösségfejlesztő tevékenységének fejlesztése. Kiemelt feladatunk a célcsoportok önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése. A közvetlen célcsoportunk az idősek, romák és a fogyatékkal élők. A projektbe bevonni kívánt célcsoporttagok száma, egyenletes elosztásban 155 fő, amely fő számára a következő célok mentén valósul meg a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés.

 

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

 

A projekt általános bemutatása:  A fő tevékenységi körön belül a kiemelt főtevékenység a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés. Ennek keretében Esélyegyenlőségi Napok kerülnek megszervezésre a projekt során 6 alkalommal. Az egész napos rendezvények arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak a kiemelt célcsoportként kezelt emberek hátránykompenzációjához. A projekt keretei között létrehoztuk a "Híd" Klubot, amely a kiemelt célcsoportok közül az idősebb korosztályhoz és a fogyatékkal élőkhöz kapcsolódik, elsődleges feladata pedig a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, illetve  a társadalmi együttélés javítása. Az "Örökség" Klub a roma származásúakhoz kapcsolódik, elsődleges feladata a velük kapcsolatos társadalmi érzékenyítés. A program teljes megvalósítási időszakában mediátor foglalkozik az esélyegyenlőségi célcsoportokkal, a velük kapcsolatos konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, családon belüli konfliktusok, munkahelyi konfliktusok, egyéb konfliktusokkal kapcsolatos tanácsadást, mediációt végez. Közösségi teret alakítottunk ki és működtetünk. A projekt keretei között létrehoztuk az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítésével, az önkéntesség eszméjének elterjesztésével, hogy hozzájáruljon a társadalmi együttélés feltételeinek megteremtéséhez. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, valósít meg a működése során. A projekt megvalósítása során 4 alkalommal tervezünk „Mindenki Koroncója” Napot, mely a helyi közösség egészének és a más településekről érkező érdeklődőknek is kitűnő lehetőséget kínál a szabadidő közös eltöltésére és egymás megismerésére, illetve nagyszerű lehetőség a közösség kohéziós szintjének növelésére. A „Mindenki Koroncója” Napok egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy mindenki – kortól, származástól, esetleges testi vagy szellemi korlátozottságtól függetlenül – kikapcsolódási lehetőséget találjon. További hangsúlyos szempont, hogy résztvevők lehetőség szerint egymással elvegyülve, közösen élvezhessék a lehető legtöbb programelemet. A projekt megvalósítási időszakának elejétől olyan tevékenységeket is szorgalmazunk, amelyek által hozzájárulunk egy helyi roma közösség formális szervezeti létrehozásához. Ezt követően elsődleges törekvésünk, hogy elősegítsük a roma civil szervezet fejlesztését, koordinálás útján segítsük az újonnan létrejött közösség mindennapos működését.  Annak érdekében, hogy a projekt kitűzött céljainak megfelelően biztosítsuk a hátránykompenzáció megvalósulását, családi mentort alkalmazunk végig a megvalósítás során. Annak érdekében, hogy megfelelő módon és mértékben elősegítsük a célcsoport ön-érdekérvényesítő képességének kialakítását és fejlesztését, a megvalósítás során végig Jogi tanácsadót bízunk meg, aki a célcsoportok számára az őket érintő témákban (hátrányos megkülönböztetés, munka- és családjogi kérdések stb.) ingyenes jogi tanácsadást nyújt. A szervezetfejlesztési feladatokon belül célunk a már meglévő módszertanok összegyűjtése és felülvizsgálata, a jó gyakorlatok összegyűjtése, azok megosztása, illetve az esetleges adaptálásban való segítségnyújtás, a beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó igényfelmérés, szükséglet feltárás. A jó gyakorlatok minél nagyobb körben történő elterjedését szem előtt tartva a projekt megvalósítási időszakában két alkalommal egész napos, 100 fős konferenciát szervezünk a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünk, valamint a Magyarországi Baptista Egyház intézményvezetői számára, ahol neves közösségszervezői és egyéb szakemberek előadásait hallgathatják meg közösségszervezés új módszereiről, az önkéntességről, a szakpolitikai stratégiákról. A konferencia ezen kívül a disszemináció biztosításának egyik potenciális fóruma is: a résztvevők megismerhetik a projekt tevékenységeit, tervezett eredményeit, valamint a különböző intézmények jó gyakorlatait.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Dr. Heidl Beáta, szervezetfejlesztési koordinátor, a Tábita Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője: heidl.beata@reszik.hu

Hírek, projekt aktualitások: 

http://www.mindenkikoroncoja.hu

Letölthető fájlok
pdf, 254.30 KB Záró sajtóközlemény Letöltés
Top