Tevékenység


A szolgáltató tevékenységi köre:    Házi segítségnyújtás (Szociális törvény 63. §) 

Időskorúak nappali ellátása demens ellátással (Szociális törvény 65/F. §) 

 

A házi segítségnyújtás feladata: elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő ellátása: személyi gondozása és szociális segítése.  

A fenntartó feladatának tekinti saját szolgáltatásainak minőségi színvonalon tartását, az ellátás, gondozás, prevenció hatékonyabbá tételét, amely érdekében törekszik külső szakmai kapcsolatokkal való együttműködésre. Gondozók, ápolók foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtunk szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, ezzel elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.  

A szolgáltatás feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben részletezett szakmai tartalmú házi segítségnyújtás megszervezése úgy, hogy a szolgáltatás elérhetősége, minősége megfelelően magas legyen a teljes ellátási területen. 

Célja: az ellátást kérő számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, mentális állapotuk, vagy más okból származó problémák megoldása.  

 

Idősek nappali ellátása: Az intézmény pécsi telephelyén van lehetőség az időskorúak nappali ellátását igénybe venni. A szolgáltatást demens személyek is igényelhetik, a biztonságos környezet kialakítása támogatja a napközbeni ellátásukat. 

Célja: Elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátása. 

Feladata: 

- a hiányzó, hiányos, elégtelen, vagy szünetelő napközbeni családi gondozás pótlása,  

- a szociális helyzet, egészségi és mentális állapot javítása, 

- kulturált körülmények között az egyedüllét, a magány csökkentése, megszüntetése, 

- a tétlenség kóros következményeinek megelőzése,  

- szükség szerint a higiénés viszonyok javítása. 

 

 

 

Letölthető fájlok
pdf, 7.83 MB Tábita SZMSZ 2021. 05. 01. Letöltés
pdf, 18.84 MB Tábita szakmai program 2021. 05. 01. Letöltés
pdf, 1.52 MB Alapító okirat 2021. 05. 01. Letöltés
pdf, 328.44 KB Megállapodás - HSG 2021. Letöltés
Top