Szervezeti, személyzeti adatok


 

   Adat  Adatközzététel  Archív adatok
 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Név: Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b I/2.

Postai cím: 1391 Budapest, Pf. 241.
Központi telefonszám: 06/1-354 0779

Központi telefax: -

Központi e-mail: reszik@reszik.hu

Internet honlap: http://reszik.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06/1-354 0779
E-mail: reszik@reszik.hu
 
 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

 

Letölthető dokumentumok:

SZMSZ_RESZIK_2015 11 02.pdf

 
 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)

 

Név: Hári Tibor
Beosztás: Főigazgató
Telefonszám: 06/1-354 0779
E-mail: reszik@reszik.hu

 
 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Név: Mészáros-Béres Dóra

Telefonszám:06/1-354 0779

E-mail: reszik@reszik.hu

Ügyfélfogadási rend:

Előzetes bejelentkezés alapján
 
 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Szervezetünkre nem releváns  
 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Letölthető dokumentumok:

Intézmények adatai_RESZIK_2020 12 12.pdf
 
 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 Szervezetünkre nem releváns  
 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 Szervezetünkre nem releváns  
 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 Szervezetünkre nem releváns  
 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

 Szervezetünkre nem releváns  
 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi  ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Letölthető dokumentumok:

Felügyeleti szervek_RESZIK_2020 12 12.pdf
 
Letölthető fájlok
pdf, 8.31 MB SZMSZ_RESZIK_2015 11 02.pdf Letöltés
pdf, 263.26 KB Intézmények adatai_RESZIK_2020 12 12.pdf Letöltés
pdf, 291.67 KB Felügyeleti szervek_RESZIK_2020 12 12.pdf Letöltés
Top