Gazdálkodási adatok


  Adat Adatközzététel Archív adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  

Letölthető dokumentumok:

Költségvetés_RESZIK_2022.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2022.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2022.pdf
 

Letölthető dokumentumok:

Költségvetés_RESZIK_2021_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2021_Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2021_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2020_Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2020_Archív.pdf

Költségvetés_RESZIK_2020 Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2019_Archív.pdf

Költségvetés_RESZIK_2019_ Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2018_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2018_Archív.pdf

Költségvetés_RESZIK_2018_Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2017_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2017_Archív.pdf

Költségvetés_RESZIK_2017 Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2016_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2016_Archív.pdf

Költségvetés_RESZIK_2016_Archív.pdf

Éves beszámoló_RESZIK_2015_Archív.pdf
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

Letölthető dokumentumok:

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 III.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 IV.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2021 I.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2021 II.pdf

 

Letölthető dokumentumok:

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2019 III._Archív.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2019 IV._Archív.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 I._Archív.pdf

Foglalkoztatottak lérszáma és juttatásai_RESZIK_2020 II._Archív.pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  Szervezetünkre nem releváns  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani   

Letölthető dokumentumok:

Szerződések_RESZIK_2021.pdf

 

Letölthető dokumentumok:

Szerződések_RESZIK_2020_Archív.pdf

Szerződések_RESZIK_2019_Archív.pdf

Szerződések_RESZIK_2018_Archív.pdf

Szerződések_RESZIK_2017_Archív.pdf

Szerződések_RESZIK_2016_Archív.pdf

Szerződések_RESZIK_2015_Archív.pdf

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  Szervezetünkre nem releváns  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  Szervezetünkre nem releváns  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  

Az elmúlt 1 évben nem került sor szerződéskötésre Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések kapcsán.

 

Letölthető dokumentumok:

 

További (archív) információk:

http://reszik.hu/palyazatok

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   

Letölthető dokumentumok:

Közbeszerzési terv_RESZIK_2021.pdf

 

 

További (archív) közbeszerzési információk, dokumentumok, összegzések stb. elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban:

http://www.kozbeszerzes.hu/

Közbeszerzési terv_RESZIK_Archív.pdf

 

Letölthető fájlok
pdf, 878.33 KB Éves beszámoló_RESZIK_2015_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.24 MB Éves beszámoló_RESZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.27 MB Éves beszámoló_RESZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 939.77 KB Éves beszámoló_RESZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.71 MB Éves beszámoló_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 974.57 KB Éves beszámoló_RESZIK_2020_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.21 MB Éves beszámoló_RESZIK_2021.pdf Letöltés
pdf, 586.86 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2019 III_Archív.pdf Letöltés
pdf, 584.77 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2019 IV_Archív.pdf Letöltés
pdf, 580.77 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 I_Archív.pdf Letöltés
pdf, 583.19 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 II_Archív.pdf Letöltés
pdf, 579.61 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 580.24 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 583.73 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2021 I.pdf Letöltés
pdf, 589.40 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_RESZIK_2021 II.pdf Letöltés
pdf, 491.87 KB Költségvetés_RESZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 490.41 KB Költségvetés_RESZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 523.61 KB Költségvetés_RESZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 531.03 KB Költségvetés_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 541.65 KB Költségvetés_RESZIK_2020_Archív.pdf Letöltés
pdf, 494.59 KB Költségvetés_RESZIK_2021_Archív.pdf Letöltés
pdf, 526.13 KB Költségvetés_RESZIK_2022.pdf Letöltés
pdf, 1.02 MB Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 178.50 KB Könyvvizsgáló jelentés_RESZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 912.13 KB Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 273.28 KB Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.10 MB Könyvvizsgálói jelentés_RESZIK_2020_Archív.pdf Letöltés
pdf, 917.68 KB Könyvvizsgálói jelentés_ RESZIK_2021.pdf Letöltés
pdf, 171.23 KB Közbeszerzési terv_RESZIK_2020_Archív.pdf Letöltés
pdf, 112.81 KB Közbeszerzési terv_RESZIK_2021.pdf Letöltés
pdf, 115.37 KB Szerződések_RESZIK_2015_Archív.pdf Letöltés
pdf, 115.58 KB Szerződések_RESZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 115.52 KB Szerződések_RESZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 178.01 KB Szerződések_RESZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 178.06 KB Szerződések_RESZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 172.55 KB Szerződések_RESZIK_2020_Archív.pdf Letöltés
pdf, 172.85 KB Szerződések_RESZIK_2021.pdf Letöltés
pdf, 1.21 MB Éves beszámoló 2021 Archív Letöltés
pdf, 2.01 MB Éves beszámoló 2022 Letöltés
pdf, 1.96 MB Könyvvizsgálói jelentés 2022 Letöltés
pdf, 917.68 KB Könyvvizsgálói jelentés 2021 Archív Letöltés
Top