ELINDULT A TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS JAVÍTÁSA KORONCÓ TELEPÜLÉSEN CÍMŰ PROJEKT


Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciuma 2018. januárjában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.7-17-2017-00109) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása, ezen keresztül Koroncó településen a társadalmi kohézió nagymértékű növelése.

A 30 hónapos projekt közvetett célcsoportja a Koroncó településen élő lakosság, közvetlen célcsoport a romák, idősek és fogyatékkal élők. A közösségi programok természetes módon a település egészét érintik. A projekt részcéljai közé tartozik a lakosság szemléletformálása, a társadalmi érzékenyítés és társadalmi együttélés javítása, egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése.

Az egyházak és egyházi szervezetek, mint a Magyarországi Baptista Egyház alá tartozó Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, életük megsegítésében és a szociokulturális hátrányok csökkentésében. Mivel ezen problémák aktualitása hazánkban állandó, elengedhetetlen az erre irányuló tevékenységek folyamatos karbantartása, felülvizsgálata és fejlesztése. Az egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése és különböző intézményi által megvalósított jó gyakorlatok egymás közötti megosztása érdekében szervezetfejlesztési koordinátort alkalmazunk a projekt teljes megvalósítási időszakában, akinek feladatai közé tartozik a Magyarországi Baptista Egyház intézményeivel való kapcsolattartás.

A 2018. január 1-től 2020. június 30-ig tartó projekt keretében az eredményes és hatékony megvalósítás érdekében havonta három klubfoglalkozás kerül megtartásra, továbbá hat esélyegyenlőségi nap és négy „Mindenki Koroncója Nap” megrendezésével, tanácsadásokkal, családi mentorálassal, mediációval gondoskodunk a fent említett célok eléréséről. A projekt során kettő, 100 fős konferenciát is életre hívunk, ahol a projekttevékenységek bemutatásán túl lehetősége adódik a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünknek arra, hogy szakemberek előadásaiból ismerhessék meg a társadalmi kohézió erősítésének módszereit.

Top