Támogatott lakhatás kialakítása és alapszolgáltatások fejlesztése


Előzmény

A Tábita Alapszolgáltatási Központ az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberekkel végezi tevékenységét. Komárom-Esztergom Vármegyében élő felnőtt korú pszichiátriai és szenvedélybetegek személyek számára biztosít, nyugodt, meghitt nappali ellátást, különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve, valamint házi segítségnyújtást biztosít a rászoruló személyek számára. Az intézmény küldetésének tekinti az igénybevevők számára minőségi szolgáltatásnyújtásán túl, a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel élő családok erőforrásainak támogatását, szemléletformáló munkáját.

 

Megvalósított fejlesztések

Az EFOP-2.2.25-22 felhívás keretében megvalósított projekt elsődleges célja a pszichiátriai betegek részére támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása volt, továbbá új alapszolgáltatásként Közösségi ellátás került kialakításra és a már meglévő Házi Segítségnyújtás is fejlesztésre került.

 

A projekt célkitűzése az volt, hogy magas színvonalú infrastrukturális, valamint szociális feltételeket biztosítson az esztergomi Tábita Alapszolgáltatási Központban az ott ellátottak számára.

A projekt keretében új, 12 férőhellyel működő támogatott lakhatási szolgáltatás került kialakításra. A férőhelyek kialakítása céljából 2023. májusában megvásárlásra került egy ingatlan Esztergom belterületén – jó megközelíthetőséggel – , majd az ingatlan állapot felmérése és átalakítási terveinek elkészítését követően 2023. október végére befejeződött az adott ingatlan átalakítása a támogatott lakhatás célcsoport- és projekt igényeinek, valamint a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

További cél volt a szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatások fejlesztése, mely keretébe új alapszolgáltatásként Közösségi ellátás került kialakításra és a már meglévő Házi Segítségnyújtás is fejlesztésre került a meglévő ingatlan felújításával és a feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzésével.

A projekt keretében a munkatársak részére sor került esetmegbeszélés fókuszú szakmai workshopra, célcsoport-specifikus ismeretek fejlesztésére, valamint életvezetési készségeket és az önrendelkezést támogató felkészítő  tréninget kerültek megszervezésre a lakhatási szolgáltatást a 2024. évtől igénybevevő ellátottak részére.

 

A projekt megvalósításának időszaka: 2023.01.01.-2023.12.31.

 

Kedvezményezett neve: Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ

 

Projekt címe: Támogatott lakhatás kialakítása és alapszolgáltatások fejlesztése Esztergomban

 

Szerződött támogatás összege: 225.420.580,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

 

Top